Til forside

Læs om:

 

Hvem udviklede Volfair-metoden til behandling af ordblinde?

Volfair-metoden til behandling af ordblinde er udviklet af den dansk - amerikanske fysiker Chr. A. Volf i 1950'erne

Hvis du vil vide mere om Volf, kan du klikke med din mus her.

Til top

Hypermobilitet og medfødt ordblindhed.

Den danske neurolog Knud Hermann beskrev i årene 1955 - 1962 i sin bog "Om medfødt ordblindhed" den specifikke lidelse, der kaldes "Konstitutionel dysleksi" eller "Medfødt / arvet ordblindhed". Han påviste, at lidelsen er arvelig uden dog at kunne pege på, hvori arven bestod.

Min udmærkede "kollega" Kaare p. Johannnesen, der driver Ordblindeoplysningen og en af Volfklinikerne i København, mener, at det, der nedarves, i virkeligheden er det bløde bindevæv i kroppens led, der fører til hypermobilitet. Han sætter altså hypermobilitet lig med medfødt ordblindhed, som han også kalder klinisk ordblindhed.

Hypermobiliteten kan forårsage, at der opstår en forskydning i bækkenpartiet. Dette giver en ubalance eller skævhed i kroppen, som den forsøger at kompensere for ved at fastlåse nogle led. Det kan således også ske, at øjnene fastlåses mere eller mindre, således at de ikke kan bevæge sig glidende hen ad en linie i en bog. 

Den klinisk ordblinde/hypermobile behøver derfor ikke at have læse- skrivevanskeligheder, der opstår som en følge af hypermobiliteten/den kliniske ordblindhed, men den der har hypermobile led kan få læse- skrivevanskeligheder som en følge af hypermobiliteten.

Behandling hos en kiropraktor samtidig med lydbehandling giver gode resultater.

Du kan læse meget mere om hypermobilitet og ordblindhed ved at følge dette link til Kaare p. Johannesens hjemmeside *).

*) Du forlader herved min hjemmeside, men vil kunne vende tilbage ved hjælp af Tilbage-knappen i din værktøjslinie  

Til top

Hvad er Volfair lydbehandling af ordblindhed?

Volfair lydbehandling er en ca. 50 år gammel "alternativ" metode til afhjælpning af ordblindhed, orddøvhed og forpint, langsom hørelse. Systemet består af en serie kassettebånd / CDere, hvorpå der er indspillet nogle meget specielle lyde ("dæmpede" toner, eller Flechter-toner). 

Er man i behandling, lytter man en gang dagligt til et udvalgt bånd / CD med disse toner. Det foregår gennem høretelefoner og med så stor styrke, som ørerne kan tåle. Det varer 5 minutter. 

Supplerende kan behandlingen bestå i en form for dynamisk musikterapi, hvor man siddende på en speciel højttaler behandles med dynamisk musik - enten marchmusik eller klassisk musik, der spilles meget højt.

Til top

Hvad skal det hjælpe på ordblindhed?

Det har vist sig, at disse specielle lyde har en ofte særdeles gavnlig indvirkning på den måde hjernen bearbejder de talrige sanseinformationer, den hele tiden får fra vores sanser. Ordblindhed skyldes bl.a. svage eller blokerede nervebaner mellem de forskellige hjernecentre, der skal arbejde sammen, når man f. eks. skal læse eller skrive noget. Det kræver, at der skal bruges væsentligt mere psykisk energi end normalt, at få læseprocessen til at glide. Man bliver derfor hurtigt træt og opgivende - eller irritabel og støjende. 

Lydbehandlingen kan afhjælpe/fjerne disse blokeringer og andre skavanker. Man bliver herved ligestillet med "normale" læsere, og indlæringen: læsningen og stavningen kan blive automatiseret i hjernen på normal vis. 

Den frigjorte psykiske energi kan så bruges til at forstå og huske indholdet i det læste eller forme det skrevne korrekt.

Vil du vide mere om læseindlæring og hjernens bearbejdning af sanseinformationer - så klik med din mus her.

Det har stor betydning for evnen til at skelne sproglyde og i det hele taget at opfatte tale indendørs, at det område hørelsen har at arbejde indenfor (høredynamikken) er normalt. Mennesker med læse/stavebesvær (ordblindhed / orddøvhed) har ofte en alt for snæver høredynamik - det, der kaldes forpint hørelse. Lydbehandlingen kan træne hørelsen op, således at høredynamikken bliver normal. Dette hjælper til at læse/staveprocessen bedre kan automatiseres i hjernen.

Vil du vide mere om hørelsen så klik her med din mus.

Til top

Hvordan finder man ud af, om lydbehandling af ordblinde kan hjælpe dig?

Man foretager en undersøgelse med et sæt stemmegafler, som mens de vibrerer sættes på forskellige kontaktpunkter på personens kranie og store kropsknogler. Personens svar om, hvor han/hun hører tonen eller føler vibrationen fra stemmegaflen registreres på et diagram. Dette giver et overblik over hvordan sanseapparatet fungerer.

Ligeledes laves der en høreprøve, der fastlægger hørelsens dynamik.

Ud fra disse undersøgelser kan man afgøre om personen i det aktuelle tilfælde vil kunne hjælpes med lydbehandling.

Vil du vide mere om disse undersøgelser så klik med din mus her.

Til top.

Hvem er det, der kan hjælpes med lydbehandling af ordblinde?

Lydbehandling kan hjælpe mennesker mellem 8 og ca. 50 år, der har læse/stavebesvær på grund af ordblindhed, orddøvhed, dårlig koncentration eller langsom / forpint hørelse.

Nogle typiske tegn hos personer, der vil kunne hjælpes er:

Det er naturligvis ikke alle disse tegn, der skal være til stede for at man kan betegnes ordblind, orddøv, ukoncentreret eller have en forpint hørelse. Er der nogle af dem, der nikkes ja til, vil lydbehandlingen være en mulig hjælp.

Du kan læse mere om læse/stavevanskeligheder (ordblindhed/orddøvhed) ved at klikke med din mus her

Til top

Hjælper det nogen ordblinde?

De kliniske erfaringer siger forsigtigt at ca. 80% af de ordblinde, der tages i behandling, bliver hjulpet, så der i forbindelse med behandlingen sker gode fremskridt med læse/staveevnen. For de sidste 20% har fremskridtene været mindre udtalte. Der gives derfor ikke garanti for effekten. 

Se hvordan det er gået ordblinde Gitte og Randi, der havde forpint hørelse og mig selv, der var kraftigt ordblind som barn, ved at klikke på navnene her, eller i "Indhold" til venstre herfor.

Til top 

Hvor længe varer lydbehandlingen af ordblinde? Hvor foregår den?

Behandlingstiden er individuel. Behandlingen strækker sig normalt over en periode på 6 - 12 måneder, og afsluttes med en kontrol nogle måneder efter behandlingsophør.

Behandlingen foregår i hjemmet, hvor der lyttes til det aktuelle bånd en gang dagligt. Det tager 5 minutter. Herudover skal man med jævne mellemrum komme til opfølgende kontrolundersøgelser og evt. ekstra behandling på klinikken.

Til top

Hvordan får jeg yderligere oplysninger om lydbehandling af ordblinde?

Du kan få yderligere oplysninger ved at klikke på bjælkerne til venstre i indholdet af dette web-sted.

Hvis du mener, at Volfair-metoden til behandling af ordblinde kunne være en løsning for dig eller dit barn - eller hvis der er noget, du gerne vil have uddybet nærmere, er du meget velkommen til at sende Volfkliniken en mail og få yderligere oplysninger om bl. a. den første test, pris (fast - uanset varighed) m. m. 

Du kan gøre det ved at klikke med din mus her.

Du vil blive svaret så hurtigt, det kan lade sig gøre.

Du kan naturligvis også ringe ganske almindeligt på telefon:

+45 64 47 37 01.

man. ons. fr. kl. 16 -19

Til top